The Silk Road: Xian to Dunhuang, China

 • L1000697xiancopy2.jpg
 • L1000690xiancopy2.jpg
 • IMG_0784xiancopy2.jpg
 • IMG_0640xiancopy2.jpg
 • L1000552xiancopy2.jpg
 • IMG_0633xiancopy2.jpg
 • L1000578xian copy2.jpg
 • L1000529xiancopy2.jpg
 • IMG_0810xiancopy2.jpg
 • L1000665xiancopy2.jpg
 • L1000669xiancopy2.jpg
 • IMG_0795xiancopy2.jpg
 • IMG_0813xiancopy2.jpg
 • L1000591xiancopy2.jpg
 • IMG_0663xiancopy2.jpg
 • IMG_0700xiancopy2.jpg
 • IMG_0725xiancopy2.jpg
 • IMG_0715xiancopy2.jpg
 • IMG_0739xiancopy2.jpg
 • IMG_0943dunhuangcopy2.jpg
 • IMG_0961dunhuangcopy2.jpg
 • L1000756dunhuangcopy2.jpg
 • IMG_1043dunhuangcopy2.jpg
 • IMG_1090dunhuangcopy2.jpg
 • IMG_0997dunhuangcopy2.jpg
 • IMG_1066dunhuangcopy2.jpg
 • IMG_1029dunhuangcopy2.jpg
 • L1000726dunhuangcopy2.jpg
 • IMG_0464dunhuangcopy2.jpg
 • IMG_1112dunhuangcopy2.jpg

The Silk Road: Xi'an to the Gobi Desert